Gidsen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Gidsen
Taakomschrijving   Het rondleiden en informeren van belangstellenden m.b.t. voorgeschiedenis en functie van de Ijssellinie en de aanwezig Kazematten.
Werksoort   Kunst & Cultuur
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Voorlichting/Educatie
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   volgens afspraak
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   er is een scholing voor gidsen die wijzelf geven o.a op locatie
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   geen
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   veel
Naam van de organisatie   Stichting de IJssellinie
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats