Allerlei vrijwilligers gezocht

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Allerlei vrijwilligers gezocht
Taakomschrijving   Maatwerk: mocht u iets geheel anders willen, dan kan dat ook. De Stichting De IJssellinie kent ook nog de volgende werkgroepen: ICT, beheer website, publiciteit, En ook zijn er regelmatig projecten voor een korte periode
Werksoort   Kunst & Cultuur
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Organiseren/Co÷rdineren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden   in overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Is uw interesse gewekt? Wilt u meer weten en/ of eens vrijblijvend kennismaken met vrijwilligers van de IJssellinie? Dat kan. Als u dat op prijs stelt krijgt u de eerste tijd een mentor/maatje om u in te werken. Iedere nieuwe vrijwilliger krijgt basisinformatie.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Stichting de IJssellinie
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats