Er zijn voor mevrouw ter ontlasting mantelzorgers

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Er zijn voor mevrouw ter ontlasting mantelzorgers
Taakomschrijving   Voor een dame van 93 jaar zoekt Evenmens een vrijwilliger die af en toe bij haar kan zijn. De kinderen doen veel voor haar maar af en toe een moment voor hunzelf zou fijn zijn.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg met u als vrijwilliger
Begindatum   07-09-2019 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   U hoeft geen verzorgende taken uit te voeren.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de consulent van Evenmens gaat u naar mevrouw toe voor kennismaking.
Scholing   U mag deelnemen aan de basiscursus voor vrijwilligers die wordt aangeboden door Evenmens
Onkostenvergoeding   Reiskosten worden vergoed.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1 of 2
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr   Constantijnstraat 32a
Werkadres: Postcode en Plaats   7442 ME Nijverdal