Ben jij die fantastische vrijwilliger voor een jonge dame uit Wijhe? Sta je stevig in je schoenen?

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Ben jij die fantastische vrijwilliger voor een jonge dame uit Wijhe? Sta je stevig in je schoenen?
Taakomschrijving   Voor een (jonge) dame uit Wijhe zijn wij op zoek naar een vrijwilliger met humor! Iemand die stevig in zijn of haar schoenen staat en het leuk vind om het contact met deze dame aan te gaan. Gezellig samen een spelletje spelen, kletsen of naar de bios bijvoorbeeld. Lijkt je dit leuk? Dan horen we graag van je!
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg. Samen met de deelnemer worden afspraken gemaakt omtrent frequentie en tijdstip.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Vriendendiensten (werkgebied: gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst) is er voor mensen, die in aanraking zijn of zijn geweest met de psychiatrie. Onze deelnemers wonen over het algemeen zelfstandig. Leeftijd ligt tussen de 18 en 80 jaar. Onze activiteiten richten zich op contact en vrijetijdsbesteding. Om als vrijwilliger maatje te worden hoef je geen kennis van of ervaring in de psychiatrie te hebben. In het contact gaat het om gelijkwaardigheid en medemenselijkheid.
Inwerkmethode en begeleiding   Iedere vrijwilliger wordt begeleid door een van de maatjescoördinatoren. De vrijwilliger kan met vragen, problemen of opmerkingen bij de desbetreffende coördinator terecht. Nadat de vrijwilliger gekoppeld is, houdt de coördinator contact. Enkele afspraken staan vast; zo heeft de coördinator na drie maanden en na een jaar een evaluatie- en/of een afsluitingsgesprek.
Scholing   Een aantal keren per jaar worden er themabijeenkomsten georganiseerd voor alle vrijwilligers en stagiaires. Tevens is er een aantal keren per jaar een introductie avond voor nieuwe vrijwilligers. Verder organiseren wij iedere maand een vriendencafé voor iedereen die bij ons staat ingeschreven. Op deze avonden kunt u andere vrijwilligers maar ook deelnemers ontmoeten.
Onkostenvergoeding   Alle vrijwilligers zijn WA verzekerd. Voor ieder maatjeskoppel is er een budget van 50 euro om vrij te besteden aan activiteiten. Bij overige kosten betaalt ieder zijn eigen deel. Er is km-vergoeding mogelijk.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Vriendendiensten
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats