Heemtuin Voorjaarsklaar maken, NL DOET

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Heemtuin Voorjaarsklaar maken, NL DOET
Taakomschrijving   Blad harken, oude plantenresten verwijderen, paden schonen, perken afsteken, houtwerk schoonmaken
Werksoort   Dieren, Natuur & Milieu
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Buitenwerk en Natuur
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden   NL Doet, zaterdag 14 maart 2020, 9.00-12.00 uur
Begindatum   14-03-2020 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   14-03-2020 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden   als tegenprestatie verzorgt de heemtuingroep koffie/thee met zelfgebakken taart/koek
Inwerkmethode en begeleiding   ter plekke
Scholing   ter plekke
Onkostenvergoeding   koffie/thee met zelfgebakken taart
Overige bijzonderheden   Wij zoeken mensen die lekker buiten willen werken op zaterdag 11 maart 2017
Aantal gezochte vrijwilligers   maximaal 10 personen
Naam van de organisatie   Heemtuin Veermans Hof IJsselflora
Werkadres: Organisatie   Heemtuin Veermans Hof IJsselflora
Werkadres: Straat+Huisnr   De Bongerd halverwege het straatje
Werkadres: Postcode en Plaats   8131DC Wijhe