Wandelmaatje

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Wandelmaatje
Taakomschrijving   Wandelen met een van onze cliënten over korte, middellange of lange afstanden.
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Buitenwerk en Natuur
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg. Het liefst regelmatig zoals 1 keer per week, maand of kwartaal.
Begindatum   01-02-2020 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Inwerken door de begeleider van de betreffende cliënt. Deze is tevens aanspreekpunt.
Scholing  
Onkostenvergoeding   Reiskosten worden vergoed. Eventueel aanvullende kosten betreffend de activiteit in overleg.
Overige bijzonderheden   Doelgroep: verstandelijk gehandicapte volwassenen
Aantal gezochte vrijwilligers   4
Naam van de organisatie   DeSeizoenen, locatie Overkempe
Werkadres: Organisatie   DeSeizoenen, locatie Overkempe
Werkadres: Straat+Huisnr   Koekoeksweg 100
Werkadres: Postcode en Plaats   8121 CS Olst