Evenmens zoekt voor een mevrouw met lichte dementie een wandelmaatje

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Evenmens zoekt voor een mevrouw met lichte dementie een wandelmaatje
Taakomschrijving   We zoeken iemand die gevoel heeft voor kunst en tijdens de wandelingen daar ook over kan praten.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   s middags van half twee tot half drie
Begindatum   28-01-2020 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   1 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   begeleiding vind plaats door de consulent van Evenmens
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats   7442 ME 7442 ME