Afleiding, even er uit

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Afleiding, even er uit
Taakomschrijving   Voor een alleenstaande dame zoekt Evenmens een vrijwilliger die er even met haar op uit wil. Een kopje koffie ergens drinken, even op een andere plek zijn.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg met uitzondering van dinsdagochtend.
Begindatum   30-01-2020 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Mevrouw is niet in het bezit van een auto, ze vergoed de reiskosten bij terugkomst.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de consulent van Evenmens gaat u naar mevrouw toe voor kennismaking. Bij een klik van beide kanten maken we verdere afspraken.
Scholing   U mag deelnemen aan de basiscursus voor zorgvrijwilligers die jaarlijks wordt aangeboden door de consulenten van Evenmens.
Onkostenvergoeding   Reiskosten worden vergoed
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1 of 2
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr   Constantijnstraat 32a
Werkadres: Postcode en Plaats   7442 ME 7442 ME