Geinteresseerd in mensen, even naar de eendjes

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Geinteresseerd in mensen, even naar de eendjes
Taakomschrijving   Voor een dame die naast mensen houdt van gedichten lezen zoeken we een vrijwilliger die haar af en toe wil bezoeken.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Maandag, dinsdag of donderdagmiddag rond 15.00 uur
Begindatum   16-09-2020 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Mevrouw wandelt in de ochtend altijd even het dorp in, dit wil ze graag blijven doen.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de consulent van Evenmens gaat u naar mevrouw toe voor kennismaking. Als er een goede klik is maken we verdere afspraken.
Scholing   U mag deelnemen aan de basiscursus die wordt aangeboden door Evenmens.
Onkostenvergoeding   Reiskosten worden vergoed.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats   7442 ME 7442 ME