Collectanten

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Collectanten
Taakomschrijving   Collecteren voor EHBO verenigingen
Werksoort   Overige
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Collecteren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden  
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Onkosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Vereniging voor E.H.B.O Wijhe
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats