Kantinemedewerker (-ster)

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Kantinemedewerker (-ster)
Taakomschrijving   Tijdens de lunchpauze verstrekken van voedingsproducten ( broodjes, drinken etc.) aan de leerlingen en/of pesoneel.
Werksoort   Scholen
Doelgroep  
Activiteit   Bar activiteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   1.5 uur tijdens lunchpauze, dag in overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Reiskosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Capellenborg wijhe
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats