Lid parochiebestuur RK parochie Wijhe

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Lid parochiebestuur RK parochie Wijhe
Taakomschrijving   Als lid van kerkbestuur helpen de parochie te besturen. Eens per maand is er een vergadering.
Werksoort   Religieus/kerken
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   6 uur per maand
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Onkosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   R.K.Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats