Redacteur en Bezorgers Nieuwsbrief Den Nul-Fortmond-Duur

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Redacteur en Bezorgers Nieuwsbrief Den Nul-Fortmond-Duur
Taakomschrijving   * Redacteur Nieuwsbrief: Twee a drie keer p.j. uitgeven van een nieuwsbrief met een redactioneel stukje, een bericht van het bestuur en een overzicht v.d. verschillende kranteartikelen die er zijn gepubliceerd (uit knipselkrant gemeente). * Bezorgers nieuwsbrief: Twee a drie keer p.j. de nieuwsbrief bezorgen bij de leden van PB (zowel in de kernen als het buitengebied).
Werksoort   Buurt-, dorps en plattelandsverenigingen
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Publiciteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Door de vrijwilligers zelf in te vullen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Onkosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   3
Naam van de organisatie   Plaatselijk Belang Den Nul-Fortmond-Duur
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats