Voorzitter sponsorcommissie

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Voorzitter sponsorcommissie
Taakomschrijving   Het opstellen van het sponsorbeleid, sturing geven aan de leden van de sponsorcommissie, uitvoering geven aan het sponsorbeleid, het onderhouden van contacten met sponsors en adverteerders en het aantrekken en bezoeken van nieuwe adverteerders en sponsors.
Werksoort   Sport
Doelgroep  
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   2 tot 4 uur per week (flexibel in te delen)
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Onbekend
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Wijhe '92
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats