Vrijwilligerscoordinator

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilligerscoordinator
Taakomschrijving   Het coordineren van de werkzaamheden van de vrijwilligerscommissie. Het werven, plaatsen en introduceren van vrijwilligers. Het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers.
Werksoort   Sport
Doelgroep  
Activiteit   Organiseren/Co÷rdineren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   4 tot 6 uur per week gedurende 10 maanden per jaar
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Onbekend
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Wijhe '92
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats