Voorzitter

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Voorzitter
Taakomschrijving   Spreekt voor zich
Werksoort   Muziek
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden  
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Onbekend
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Muziekver. Olster Harmonie
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats