Organiseren thema avonden

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Organiseren thema avonden
Taakomschrijving   Mensen die thema-avondengroepen willen mee organiseren. Dit betreffen maatschappelijke onderwerpen.
Werksoort   Politiek
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Organiseren/Co÷rdineren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden  
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Geen
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   PVDA Olst/Wijhe
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats