Penningmeester

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Penningmeester
Taakomschrijving   Net Nut is op zoek naar een penningmeester. Nadere informatie is te verkrijgen bij de huidige penningmeester en/of de voorzitter.
Werksoort   Cultuur & Historie
Doelgroep  
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   zie taakomschrijving
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Geen
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Departement Olst-Deventer Maatschappij tot Nut van het Algemeen
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats